Estetik

Det är inte svårt att göra raka, vita tänder. Men att kombinera det med en bra munhälsa och god funktion kräver mer eftertanke, hantverk och kunskap.

Estetiska åtgärder ska ge vackra leenden, men det får inte ske på bekostnad av optimal funktion och en frisk mun. Det glöms ibland bort, men inte hos oss.

Det friska, naturliga och funktionella är ofta vackert. Titta i naturen. Att ta omvägen via ett estetiskt ideal som inte tar hänsyn till helheten, blir varken vackert eller hållbart.

Vi anstränger oss för att få naturligt vackra leenden.