Vår vision om människan, hälsan och vården

Allt hänger ihop

Vi utför de flesta behandlingarna inom modern tandvård, inklusive kirurgiska ingrepp och implantat. Alltid i linje med vetenskapen och beprövad erfarenhet.

Munnen är ingen isolerad del av kroppen. Den sitter ihop med allt annat och den både påverkar och blir påverkad av andra delar av din kropp. Din munhälsas tillstånd speglar ditt övergripande välbefinnande. Därför är det av yttersta vikt att genomföra noggranna undersökningar och analyser av både munnen och tänderna.

När vi har fått en klar bild av din munhälsa kan vi ta ansvar för din långsiktiga munhälsa. Du spelar en aktiv roll i din vård, och därför tar vi oss tid att förklara allt och svara på alla dina frågor. Vårt mål är att ge dig en frisk mun med god funktion och ett strålande leende genom hela livet – inte bara till nästa besök.

Vår vision om människan, hälsan och vården

Ofta glömmer vården av människan där sjukdomen och kanske oron sitter. Vi har en starkt uttalad vision om att ta lika väl hand om personen som kommer till oss som dennes behov av vård. Därför är vår relation viktig. Vi behöver förstå dig och du behöver känna dig trygg och lugn med oss.

Undersökning

Nyckeln till framgång är att vi får kunskap om din mun. Vi måste veta allt och lite till. Vid en undersökning hos oss ingår 4 röntgenbilder och en noggrann klinisk undersökning av dina tänder, tuggmuskler, käkled, slemhinnor, tandkött och allt annat som kan påverka din munhälsa. Som ny patient kan vi och du som patient behöva en del viktiga kunskaper om din mun som inte ryms i en vanlig undersökning.

Utökad undersökning

Ibland behöver vi veta mer. Då gör vi en utökad undersökning, som ger oss stora mängder fakta om din mun. Kliniken är bland annat utrustad med panoramaröntgen (OPG) som används för att få en bild av alla tänder, tandrötter och käkarna. Det behövs för att vi ska kunna göra en bra planering av din vård. Målet är alltid att du ska få en långsiktigt hälsosam, funktionell och vacker mun.

Information

För att du ska kunna fatta välgrundade beslut om hur du önskar att din mun ska fungera, se ut och bibehålla god hälsa, är det avgörande att du får en klar förståelse för dess nuvarande tillstånd. Därför tar vi oss den tid som krävs för att göra detta tydligt för dig.

Behandling, kunskap och hantverket

Kunskap är ofta nyckeln till framgång. För både personalen och dig som patient är det av yttersta vikt att vi är engagerade, väl informerade och skickliga.

Det finns oftast flera alternativa tillvägagångssätt för att lösa ett problem eller genomföra en behandling. Vi strävar efter att anpassa oss så att det bäst möter dina behov och önskemål.

Det finns olika typer av behandlingar för att hantera ett visst problem, och de kan variera i effektivitet och omfattning. Vi kommer noggrant att gå igenom alla dessa aspekter och förklara dem för dig så att du kan fatta ett välgrundat beslut om hur du vill gå vidare.

Vi tror att ju mer information och kunskap du har om din mun, desto bättre förstår du själv hur du vill att den ska fungera.

När både du och vi har en klar förståelse för din munhälsa kommer vi gemensamt att utarbeta en plan för att antingen återställa eller bibehålla en frisk, vacker och långsiktigt hållbar mun. Vi kommer att gå igenom vilken behandling som är lämplig, hur den ska genomföras, tillgängliga tider för behandling och dess kostnader.

När behandlingsplanen är klar kommer vi att upprätta en individuell långsiktig plan för din livslånga munhälsa och funktion.

Estetik och hälsa

I naturen och inom biologin är det ofta det friska och funktionella som är vackert. Genom att ha detta i fokus blir det lättare att skapa en estetiskt tilltalande mun. En frisk mun med god funktion är i de flesta fall estetiskt tilltalande. Genom att utgå från det friska och funktionella får man god estetik som en bonus. 

Boka din tid här för att påbörja din resa för en frisk mun